Algemene gebruiksvoorwaarden MijnHypotheekOnline

Algemene gebruiksvoorwaarden MijnHypotheekOnline

Wat doet Stater?

Stater verricht als service provider namens uw hypotheekverstrekker de administratieve werkzaamheden voor hypotheken. In die hoedanigheid stelt Stater u MijnHypotheekOnline ter beschikking. MijnHypotheekOnline is een beveiligde online omgeving met uw persoonlijke hypotheekgegevens. Op MijnHypotheekOnline vindt u relevante informatie over uw hypotheeklening. Zo krijgt u meer inzicht in uw hypotheeklening en kunt u gemakkelijk een aantal wijzigingen voor uw hypotheeklening online regelen. Meer informatie over Stater vindt u op de website van Stater.

De gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn als u de online omgeving van MijnHypotheekOnline bezoekt en/of gebruikt. Voordat u een MijnHypotheekOnline account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze gebruiksvoorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord bij het aanmelden van uw account.

Waarvoor gebruikt u MijnHypotheekOnline?

Met MijnHypotheekOnline heeft u 24 uur per dag toegang tot uw persoonlijke hypotheekgegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren.

MijnHypotheekOnline wordt continu verbeterd en verder uitgebreid met nieuwe functies. Deze functies bieden u de mogelijkheid om wijzigingen op uw hypotheek door te voeren en zijn er toe bedoeld om u een beter inzicht te verschaffen in uw hypotheeksituatie.

Hoe krijgt u toegang tot MijnHypotheekOnline?

U krijgt toegang tot MijnHypotheekOnline vanuit Uwdossier.mijnhypotheekonline.nl. Dit is een beveiligde en afgeschermde omgeving.

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Dit e-mailadres heeft u nodig om uw account te activeren. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Buiten een e-mailadres en wachtwoord, moet u ook beschikken over een mobiele telefoon waarop u een inlogcode via sms ontvangt. Uiteraard dient u ook uw leningnummer paraat te hebben.

Aanmelden:

U dient zich eenmalig aan te melden voor MijnHypotheekOnline. Hiervoor registreert u uw naam, leningnummer en geboortedatum. Voor aanvullende controles hebben wij uw e-mailadres en het 06-nummer van uw mobiele telefoon nodig. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Uw wachtwoord moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zie hiervoor het Informatieveld aangeduid met een ?. Dit staat achter het veld waarin u uw wachtwoord kunt aanmaken of wijzigen. Als u hierop klikt, ziet u waaraan een wachtwoord moet voldoen.

Inloggen:

Na aanmelding kunt u inloggen met uw e-mailadres, uw wachtwoord en een SMS code. Iedere keer dat u inlogt, ontvangt u een gratis SMS met een nieuwe code op uw mobiele telefoon. Door het invullen van de code krijgt u toegang tot MijnHypotheekOnline.

Informatiebeveiliging

Stater vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging, te weten uw wachtwoord en een SMS code, om uw privacy goed te beschermen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Stater behandelt en gebruikt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor legitieme doeleinden, namelijk voor de uitvoering van de leningsovereenkomst tussen u en uw hypotheekverstrekker. Wij houden ons daarbij aan de afspraken met uw hypotheekverstrekker en toepasselijke geldende wetten en regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door van MijnHypotheekOnline gebruik te maken, verleent u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in MijnHypotheekOnline en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn.

U heeft een aantal verplichtingen om veilig gebruik te maken van MijnHypotheekOnline:

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, is het gebruik van MijnHypotheekOnline volgens ons onvoldoende veilig en kunnen wij de toegang tot MijnHypotheekOnline beëindigen.

Hoe kunt u wijzigingen indienen via MijnHypotheekOnline?

MijnHypotheekOnline biedt in diverse schermen mogelijkheden om wijzigingen door te geven. MijnHypotheekOnline zal verder ontwikkeld worden, waardoor ook het aantal mogelijkheden om wijzigingen door te geven vergroot zal worden.

Gebruik MijnHypotheekOnline

Stater probeert MijnHypotheekOnline goed te laten functioneren. Niettemin kunnen storingen of onderbrekingen toch voorkomen. Als er een storing en/of onderbreking is neemt Stater redelijke maatregelen om deze te verhelpen.

Stater is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik door u of een derde van MijnHypotheekOnline. Het gebruik van MijnHypotheekOnline is in dat geval te allen tijde voor uw rekening en risico.

Wanneer kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen?

Stater kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen. Als Stater de voorwaarden wijzigt, laten wij u dat weten. U wordt dan opnieuw gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden als u weer inlogt op uw account. Als u het niet eens bent met die verandering, kunt u het gebruik van MijnHypotheekOnline beëindigen.

Hoe kunt u of hoe kan Stater MijnHypotheekOnline beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot MijnHypotheekOnline? Op MijnHypotheekOnline vindt u een functie waarmee u uw account automatisch kunt beëindigen. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, wordt uw toegang meteen door ons beëindigd.

Waar kunt u vragen of suggesties over MijnHypotheekOnline indienen?

Heeft u vragen of suggesties voor het verbeteren van het gebruik van MijnHypotheekOnline? Of bent u niet tevreden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op MijnHypotheekOnline.

Cookie Statement

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u MijnHypotheekOnline bezoekt. Sommige pagina's van MijnHypotheekOnline functioneren niet of werken minder als deze cookies niet worden geplaatst.

Waar gebruiken we cookies voor?

Wij willen MijnHypotheekOnline zo gebruikersvriendelijk en gemakkelijk mogelijk maken en daarom maken wij gebruik van cookies. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe vaak een pagina wordt bezocht of we meten of de ene versie van een pagina beter werkt voor de bezoeker dan een andere. Met deze informatie kunnen we de website continu verbeteren.

Welke Cookies zijn er?

Functionele cookies

Deze cookies zijn essentieel om MijnHypotheekOnline goed te laten werken. Voor het gebruik van functionele cookies hoeft u geen expliciete toestemming te geven. U wordt wel geïnformeerd over het gebruik van de functionele cookies.

Tracking cookies

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van internetgebruikers te volgen. Door het surfgedrag te volgen kunnen adverteerders doelgerichte reclame aanbieden. Stater maakt op haar website geen gebruik van tracking cookies.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over het Cookie statement dan kunt u een e-mail sturen naar info@stater.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.